Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

Image

De ce facultatea noastră?

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați este o instituție de învățământ superior care își propune să se integreze activ în comunitatea academică atât pe plan național, cât și european.

În acest scop, și în acord cu misiunea facultății, planul managerial este structurat pe o serie de obiective care vizează cele două componente majore ale acvității noastre, și anume:
  • didactica, a cărei menire este să furnizeze servicii educaționale (universitare, postuniversitare, masterat, doctorat) pentru formarea inițială și perfecționarea de specialiști în domeniile Drept și Administrație publică;
  • de cercetare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile menționate.

Noutăți

În atenția studenților
Azi 19.01.2021 ora 16.00, pe platforma electronică https://www.student.ugal.ro, au fost afișate rezultatele obținute la examene, la următoarele discipline:
  • Motoare de dezvoltare regional - II GCTAP
  • Elemente de urbanism și amenajarea teritoriului.- II DR IFR
  • Elemente de urbanism și amenajarea teritoriului.- II DR ZI
- 19.01.2021
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
Ghidul studentului UDJG 2020-2021
În atenția studenților - Teme pentru licență și disertație
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
Comunicat măsuri cadre didactice - O.U.G. nr. 58/2020
În atenția studenților
În atenția studenților
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image