Protocol de parteneriat între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Consiliul Superior al Magistraturii

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a semnat un acord de parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii. Părțile semnatare își propun să coopereze în vederea creșterii încrederii cetățenilor în actul de justiție, în independența, imparțialitatea și profesionalismul magistraților, realizării unei selecții adecvate a resurselor umane pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului judiciar, respectării inamovibilității și independenței judecătorilor și procurorilor și a statutului acestora precum și pentru creșterea standardelor de calitate a învățământului juridic, inclusiv prin componenta sa practică.

Păstrând principiile respectului reciproc, al confidențialității și al transparenței, cele două părți vor avea activități comune, bazate pe conceptele de parteneriat, legalitate și bună-credință, transparență și profesionalism.
 
Atât Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cât și Consiliul Superior al Magistraturii au înțeles că societatea are nevoie de un mediu stimulativ pentru educație și cercetare și că împreună au un rol activ de adaptare și de contribuție directă la nevoile ei, care vizează interesul public general.
 
Consiliul Superior al Magistraturii va sprijini Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice să promoveze un învățământ juridic superior de calitate, în spiritul deontologiei, al demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în vreme ce Facultatea va susține demersurile Consiliului Superior al Magistraturii de recrutare și formare inițială și continuă a judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției.
 
Felicităm colectivul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, coordonat de Domnul decan conf. univ. dr. George SCHIN, pentru acest parteneriat, care atestă prestigiul pregătirii universitare în domeniul studiilor juridice la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.