Nr. crt. Numele şi prenumele
1. Prof. univ. dr. Victor Romeo IONESCU
2. Conf. univ. dr. George Cristian SCHIN
3. Conf. univ. dr. Ana ȘTEFĂNESCU
4. Lect. univ. dr. Dragoș Mihail DAGHIE
5. Lect. univ. dr. Adriana Iuliana STANCU
6. Lect. univ. dr. Mirela Paula COSTACHE
7. Student Cătălina BUNESCU
8. Student Daria TĂLMACIU