Anunturi

#Integritate 2020 – proiect derulat de Direcția Generală Anticorupție, în parteneriat cu Asociația Pro Democrația și Fundația Hanns Seidel România

dgaDirecția Generală Anticorupție, în parteneriat cu Asociația Pro Democrația și Fundația Hanns Seidel România derulează, în perioada octombrie-decembrie 2020, proiectul #Integritate 2020, în cadrul căruia este organizat, ca activitate principală, un concurs cu tematică anticorupție.

Proiectul își propune să stimuleze implicarea cetățenilor, în special a tinerilor, în dezvoltarea unor mesaje educative realizate cu ajutorul telefonului mobil sau al camerei de filmat, în cadrul unui concurs de film de scurt metraj cu tematică anticorupție. Participanții sunt încurajați astfel să ia atitudine împotriva corupției și să contribuie ei înșiși, prin viziunea lor creativă, la dezvoltarea unui comportament activ și responsabil.

Concursul se adresează tuturor cetățenilor români care au împlinit vârsta de 16 ani până la data înscrierii și se desfășoară pe două secțiuni, amatori și profesioniști. Regulamentul de participare și modalitatea de înscriere pot fi consultate pe website https://rofaracoruptie.ro

Mesajul Direcției Generale Anticorupție este de toleranță zero la corupție, iar cetățenii sunt îndemnați să ia atitudine împotriva infracțiunilor de corupție și să le sesizeze ori de câte ori iau la cunoștință despre astfel de fapte, la Call center anticorupție 0800.806.806, sau să se adreseze Serviciului Județean Anticorupție Galați (cu sediul în municipiul Galați, strada Crizantemelor nr. 10 - în incinta Secției 2 Poliție Galați, email galațThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fax: 0236/453997)

SERVICIUL JUDEȚEAN ANTICORUPȚIE GALAȚI

Înscrie-te în cea mai mare organizație de studenți din lume

În perioada 10 septembrie - 9 octombrie, AIESEC Galați recrutează membri dintre studenții Universității Dunărea de Jos pentru a-i implica în organizarea de evenimente și proiecte ce au ca scop dezvoltarea comunității.
AIESEC este o organizație internațională, non-guvernamentală, non-profit și independentă, condusă în întregime de studenți și proaspăt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior.
AIESEC are ca scop dezvoltarea abilităților de lider în tineri. Totodată, prin experiențele de lucru în echipă pe care le oferă, reprezintă un cadru în care aceștia își pot descoperi abilitățile și pasiunile și își pot dezvolta competențe profesionale.
Studenții se pot înscrie online, completând un formular la adresa https://join.aiesec.org.ro/, până pe data de 9 octombrie. În paralel cu înscrierile va avea loc procesul de selecție cu studenții înscriși pentru a selecta cei mai potriviți candidați, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe data de 14 octombrie.
Pentru a afla mai multe detalii, studenții sunt invitați să urmărească evenimentul online „AIESEC in Galati is recruiting!” de pe Facebook, unde se pot găsi mai multe informații și persoane de contact. Vă așteptăm!

În atenția studenților de la programul de studii Drept!

Dragi studenți,
 
luni, 28 septembrie, la ora 11.00, va avea loc deschiderea anului universitar pentru studenții de la programul de studii Drept.
Întâlnirea va avea loc pe platforma Microsoft Teams.
Puteți intra pe grup prin Codul v8i7mge sau prin link-ul de invitație de mai jos.
 
 
Aceia dintre dumneavoastră care vor întâmpina dificultăți să se conecteze, sunt rugați să ne trimită mesaj privat.
 
Totodată, pentru studenții din anul 1 vom organiza câte o întâlnire face-to-face cu fiecare grupă. În scurt timp vom publica programul acestor întâlniri!

 

În atenția studenților de la programul de studii Adminstrație publică!

Dragi studenți,
 
luni, 28 septembrie, la ora 10.00, va avea loc deschiderea anului universitar pentru studenții de la programul de studii Administrația publică.
Întâlnirea va avea loc pe platforma Microsoft Teams.
Puteți intra pe grup prin Codul h5nmoc5 sau prin link-ul de invitație de mai jos.
 
Aceia dintre dumneavoastră care vor întâmpina dificultăți să se conecteze, sunt rugați să ne trimită mesaj privat.

Totodată, pentru studenții din anul 1 vom organiza câte o întâlnire face-to-face cu fiecare grupă. În scurt timp vom publica programul acestor întâlniri!

ANUNȚ IMPORTANT privind înscrierile studenţilor din anii II – IV, în anul universitar 2020-2021, studii universitare de licenţă (cu frecvență și frecvență redusă) şi de masterat

Înscrierile studenţilor din anii II – IV, în anul universitar 2020-2021, studii universitare de licenţă (cu frecvență și frecvență redusă) şi de masterat vor avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din strada Domnească, nr. 111, în perioada 25.09.2020-01.10.2020, după următorul program:
  • Luni - Vineri între orele 9.00-15,30
  • Sămbătă şi Duminica între orele 9 -15,30
Studenţii de la forma de finanţare TAXĂ vor achita tranşa I din cuantumul taxei de şcolarizare. 
Taxa de şcolarizare se poate achita în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), sau online folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
  • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului, CNP, facultatea, forma de învăţământ (zi, FR), taxă de școlarizare – tranșa I.
Studenţii îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de scolarizare.


Pentru studenţii din anii II - IV licenţă cu frecvenţă şi frecvenţă redusă şi masterat care doresc înscrierea prin email

Documentele (fişa de înscriere şi actul adiţional) pot fi depuse pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în formă scanată, cu semnătura candidatului.
În aceste caz achitarea tranşei I din taxa de şcolarizare, pentru studenţii cu taxă, se va face sau online folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522;
  • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
  • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului, CNP, facultatea, forma de învăţământ (zi, FR), taxă de școlarizare – tranșa I.