Anunturi

În atenția candidaților declarați admiși la învăşământ cu frecvenţă redusă şi masterat care doresc înscrierea prin corespondență sau e-mail

Referitor la primirea contractelor candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2020, se acceptă și următoarele opțiuni:
 • depunerea prin corespondenţă a contractului de studii cu semnătura olografă a candidatului (se trimit prin poștă la adresa Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Galaţi, Strada Domnească 111, Galați 800201);
 • depunerea contactului pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în formă scanată, cu semnătura candidatului. În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii, cel mai târziu până la data de 5 octombrie 2020.
În aceste cazuri achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru candidații admişi la forma de finanţare BUGET) sau a tranşei I a taxei de şcolarizare (1500 lei, pentru cei admişi la forma de finanţare TAXĂ) se va face sau online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare/ taxă de școlarizare – tranșa I.

ANUNȚ IMPORTANT referitor la înscrierea candidaţilor admişi în anul I, studii universitare de licenţă cu frecvenţă redusă şi de masterat

Înscrierile pentru candidaţilor admişi în anul I (sesiunea septembrie) vor avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din strada Domnească, nr. 111, în perioada 21.09.2020-24.09.2020, după următorul program:
 • Luni - Joi între orele 9.00-16.00.
După încheierea contractului:
 • Candidații admişi la forma de finanţare BUGET vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei.
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
 • Candidații admişi la forma de finanţare TAXĂ vor achita tranşa I din cuantumul taxei de şcolarizare.
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de școlarizare – tranșa I.
Cuantumul taxei de școlarizare este 3000 lei pentru frecvenţă redusă şi 3000 lei pentru masterat.
 
Taxa de înmatriculare se poate achita la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din str. Ştiinţei, nr. 2 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare/taxa de scolarizare.
 

Protocol de parteneriat între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Consiliul Superior al Magistraturii

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a semnat un acord de parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii. Părțile semnatare își propun să coopereze în vederea creșterii încrederii cetățenilor în actul de justiție, în independența, imparțialitatea și profesionalismul magistraților, realizării unei selecții adecvate a resurselor umane pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului judiciar, respectării inamovibilității și independenței judecătorilor și procurorilor și a statutului acestora precum și pentru creșterea standardelor de calitate a învățământului juridic, inclusiv prin componenta sa practică.

Păstrând principiile respectului reciproc, al confidențialității și al transparenței, cele două părți vor avea activități comune, bazate pe conceptele de parteneriat, legalitate și bună-credință, transparență și profesionalism.
 
Atât Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cât și Consiliul Superior al Magistraturii au înțeles că societatea are nevoie de un mediu stimulativ pentru educație și cercetare și că împreună au un rol activ de adaptare și de contribuție directă la nevoile ei, care vizează interesul public general.
 
Consiliul Superior al Magistraturii va sprijini Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice să promoveze un învățământ juridic superior de calitate, în spiritul deontologiei, al demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în vreme ce Facultatea va susține demersurile Consiliului Superior al Magistraturii de recrutare și formare inițială și continuă a judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției.
 
Felicităm colectivul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, coordonat de Domnul decan conf. univ. dr. George SCHIN, pentru acest parteneriat, care atestă prestigiul pregătirii universitare în domeniul studiilor juridice la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Toate căminele studențești se deschid pe 28 septembrie

Chiar dacă anul universitar începe în sistem online, toate căminele din campusul studențesc al Universității „Dunărea de Jos” din Galați vor fi deschise începând cu 28 septembrie, din prima zi de cursuri. Prețul pentru cazare rămâne la fel ca anul trecut.
 
La ora actuală, capacitatea de cazare a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în condiții de pandemie, este de circa 2.600 de locuri în căminele studențești. „Avem până acum 1.300 de cereri confirmate de cazare în cămine, dar ne putem adapta lejer pentru toți studenții care își vor exprima dorința în acest sens”, spune rectorul universității,  prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu. 
 
Rectorul a explicat motivele pentru care căminele vor fi deschise chiar dacă, cel puțin în primul semestru, cursurile și seminariile se vor desfășura online: „Avem studenți care vor să vină la școală, avem studenți care lucrează în Galați și atunci le creăm condiții să fie prezenți în oraș, pentru a-și obține venituri. Suntem o universitate complexă din punctul de vedere al cazărilor. Avem studenții români din afara Galațiului, și care vor să se cazeze, sunt și excepții și aici mă refer la studenți din Galați dar care au solicitat cazare, avem studenții români de pretutindeni, pe cei de la Facultatea Transfrontalieră din Republica Moldova, avem studenții români non UE și studenții din Italia, de la Enna”. 
Toți aceștia vor plăti exact aceeași chirie ca anul trecut, a precizat rectorul Puiu Lucian Georgescu. „Subvențiile pentru cămine-cantine au scăzut, intrările pentru regiile de cămin au scăzut, în timp ce cheltuielile au rămas la fel. Avem un deficit de 2 milioane de lei, dar intenția noastră este să nu mărim cheltuielile de cazare pentru studenții din cămin. Așa că vom gândi o compensare prin intermediul unor burse. Efectiv, cheltuiala unui student va rămâne exact la fel ca anul trecut”, a spus rectorul.
 
După consultări cu specialiștii din domeniul medical, cu autoritățile locale și cu studenții, conducerea universității de stat gălățene a decis un set de reguli valabile pe durata primului semestru. „În camerele cu patru locuri vor fi cazați doi, maximum trei studenți. Avem în fiecare cămin o cameră de izolare, în care să fie mutați cei care prezintă simpotome de coronavirus. Avem și parterul unui cămin pe care-l putem folosi, în cazul în care apare vreun focar de covid-19. La cantină, decizia nu este luată dar, la cerere, putem deschide linie de preparare hrană caldă şi vom stabili, atât în campus, cât şi în cămine, linii de distribuţie, astfel încât să putem distribui hrană caldă la casolete, în condiţii igienice din punct de vedere sanitar“, a mai declarat rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați.