Anunturi

Anul universitar de la Galați începe online

„Anul universitar 2020-2021 va începe, în prima parte, online, din 28 septembrie până la 31 octombrie. De la 1 noiembrie se vor structura, modula și adapta formele de învățământ care necesită prezența fizică, laboratoarele în mod special. În perioada 1 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, toate tipurile de laboratoare și alte activități care nu pot fi realizate online vor fi organizate modulat, cu respectarea distanțării fizice și a tuturor măsurilor de prevenție, în toate spațiile universității”, a anunțat ieri, într-o conferință de presă, rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu. 
 
În cursul lunii octombrie, la Facultățile de Medicină și Farmacie și de Educație Fizică și Sport vor putea fi organizate grupe de studenți care vor putea lucra cu prezență fizică. 
 
O situație aparte este cea a studenților Facultății Transfrontaliere din Republica Moldova. Aceștia vor face laboratoarele la Galați între lunile noiembrie și ianuarie, cu toate cheltuielile plătite de universitate. Dacă deplasarea acestora din Republica Moldova la Galați nu va fi posibilă, atunci laboratoarele vor fi făcute în universitățile partenere din Cahul și Chișinău. A treia variantă este ca aceste laboratoare să fie mutate în semestrul al II-lea.
 
Pentru învățământul online, studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați au la dispoziție platforma Microsoft Teams. Fiecare student va avea cont creat și plătit de universitate, va beneficia de acces nelimitat, iar cursurile și seminariile pot fi înregistrate. 
 
Și Universitatea Vârstei a Treia va începe online. „Sunt studenții noștri, e o categorie specială la care ținem la fel ca la toți ceilalți cursanți ai noștri”, a încheiat rectorul Puiu Lucian Georgescu. 
 

ANUNȚ IMPORTANT referitor la înscrierea candidaţilor admişi în anul I, studii universitare de licenţă cu frecvenţă redusă şi de masterat

Înscrierile pentru candidaţilor admişi în anul I (sesiunea septembrie) vor avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din strada Domnească, nr. 111, în perioada 21.09.2020-24.09.2020, după următorul program:
 • Luni - Joi între orele 9.00-16.00.
După încheierea contractului:
 • Candidații admişi la forma de finanţare BUGET vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei.
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
 • Candidații admişi la forma de finanţare TAXĂ vor achita tranşa I din cuantumul taxei de şcolarizare.
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de școlarizare – tranșa I.
Cuantumul taxei de școlarizare este 3000 lei pentru frecvenţă redusă şi 3000 lei pentru masterat.
 
Taxa de înmatriculare se poate achita la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din str. Ştiinţei, nr. 2 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare/taxa de scolarizare.
 

În atenția studenților

 

În perioada 17 august 2020 – 21 august 2020 secretariatul nu va avea program cu publicul.

 
DECANATUL

În atenția candidaților declarați admiși la învățământ cu frecvenţă redusă şi masterat care doresc înscrierea prin corespondență sau e-mail

Referitor la primirea contractelor candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2020, se acceptă și următoarele opțiuni:
 • depunerea prin corespondenţă a contractului de studii cu semnătura olografă a candidatului (se trimit prin poștă la adresa Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Galaţi, Strada Domnească 111, Galați 800201);
 • depunerea contactului pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în formă scanată, cu semnătura candidatului. În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii, cel mai târziu până la data de 5 octombrie 2020.
În aceste cazuri achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru candidații admişi la forma de finanţare BUGET) sau a tranşei I a taxei de şcolarizare (1500 lei, pentru cei admişi la forma de finanţare TAXĂ) se va face sau online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare/ taxă de școlarizare – tranșa I.