Anunturi

În atenția candidaților declarați admiși care doresc înscrierea prin corespondență sau e-mail

Referitor la primirea contractelor candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea iulie 2020, se acceptă și următoarele opțiuni:
 • depunerea prin corespondenţă a contractului de studii cu semnătura olografă a candidatului (se trimit prin poștă la adresa Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Galaţi, Strada Domnească 111, Galați 800201);
 • depunerea contactului pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., în formă scanată, cu semnătura candidatului.
În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii, cel mai târziu până la data de 5 octombrie 2020. În aceste cazuri achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru candidații admişi la forma de finanţare BUGET) sau a unui cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare (pentru cei admişi la forma de finanţare TAXĂ) se va face sau online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare/ taxă de școlarizare – parțial tranșa I.

Anunț important referitor la înscrierea candidaţilor admişi în anul I, ciclul I – studii universitare de licență

Desfăşurare a înscrierilor pentru candidaţii admişi în anul I, ciclul I – studii universitare de licență va avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din strada Domnească, nr. 111, în sălile: AE 222 şi AE 206, în perioada 03.08.2020-08.08.2020, după următorul program:
 • Luni - Vineri între orele 9.00-18.00;
 • Sâmbătă între orele 9.00-14.00.
După încheierea contractului:
- Candidații admişi la forma de finanţare BUGET vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei. 
Taxa de înmatriculare se poate achita la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
 • - Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • - La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
- Candidații admişi la forma de finanţare TAXĂ vor achita un cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare.
Suma de 500 de lei se achită la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de școlarizare – parțial tranșa I
 • Cuantumul taxei de școlarizare este 2700 lei.
Cei care încă nu și-au completat dosarele, vor prezenta şi următoarele acte:
 • Certificatul de naştere original, în vederea certificării copiei depuse ,,conform cu originalul”;
 • Certificat de casătorie (unde este cazul), în vederea certificării copiei depuse ,,conform cu originalul”;
 • Cartea de identitate original, în vederea certificării copiei depuse ,,conform cu originalul”;
 • Adeverinţa medicală original;
 • 2 poze ¾.
Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare/taxa de scolarizare.

Bucureștiul și Galațiul, sprijin pentru universitățile din Republica Moldova

În scopul promovării colaborărilor didactico-științifice între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și instituțiile academice din Republica Moldova a fost semnat un acord de cooperare între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și instituția de învățământ superior din Galați, potrivit unui comunicat de presă.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, prin secretarul de stat Ana Guțu, și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, reprezentată de către prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, rector al instituției, au semnat astăzi, 13 iulie, un acord de colaborare, materializat prin:

 • susținerea inițiativelor culturale, științifice, didactice de promovare a comunității de limbă, cultură, tradiții, spiritualitate pe ambele maluri ale Prutului;
 • susținerea promovării programelor de formare inițială și continuă în co-diplomare între UDJG și instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova;
 • sprijinirea organizării în comun a evenimentelor științifice în parteneriat UDJG – instituții universitare din Republica Moldova și publicarea în parteneriat UDJG – instituții universitare din Republica Moldova a contribuțiilor științifice;
 • încurajarea, de comun acord, a pilotării acțiunilor de formare a formatorilor, expertiză și diseminare a cunoașterii în domeniul afirmării valorilor democratice, statului de drept, libertății presei, drepturilor omului, pluralismului democratic, combaterii corupției.

Amintim că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a mai semnat un acord de colaborare și cu Academia Română. Parteneriatul, semnat de către acad. Ioan-Aurel Pop și Ana Guțu, are scopul de a promova colaborările științifice comune dintre România și Republica Moldova.

Programul şi locul de desfăşurare a înscrierilor pentru candidaţii admişi în anul I, ciclul I – studii universitare de licență, în centrele special amenajate în perioada 03-08.08.2020

Înscrierile se desfăşoară în perioada 03.08.2020-08.08.2020 după următorul program:

- Luni - Vineri între orele 9.00-18.00;
- Sâmbătă între orele 9.00-14.00

Nr.
crt.
Facultatea Sala Locaţie înscrieri Nume/ Date contact pentru informații suplimentare
1.
INGINERIE D 03 Corpul D,
Str. Domnească nr. 111
Coordonate GPS: 45.446655, 28.053787
Opriș Cornelia
Talabă Diana
0336130208
2.
ARHITECTURĂ NAVALĂ CN 14 Corpul CN,
Str. Domnească nr. 111
Coordonate GPS: 45.446731, 28.053039
Codrescu Carmen 0336130230
3.
ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR F 102 Corpul F,
Str. Domnească nr. 111
Coordonate GPS: 45.446440, 28.052732
Gavrilă Gabriela
Huhulea Mihaela
0336130177
4.
AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ELECTRONICĂ Y 105 Corpul Y
Str. Științei nr.2
Coordonate GPS: 45.445623, 28.052306
Banaga Lucica
Dumitrașcu Lucia Valeria
Talpău Elena
0236470905
0336130236
5.
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT A 009 Corpul A,
Str. Gării nr. 63 - 65
Coordonate GPS: 45.443267, 28.049301
Alina Păcularu
Gabriela Caloianu
0336130171
6.
LITERE AS 111 Corpul AS,
 Str. Domnească nr. 111
Coordonate GPS: 45.447194, 28.052765
Dumbravă Cornelia
Cenac Oana
Antofi Simona
Barna Iulia
0745 545 628
7.
ŞTIINŢE ŞI MEDIU SC 101 Corpul SC,
Str. Domnească nr. 111
45.447407, 28.051390
Timofti Mihaela
Drașovean Romana
Crînganu Jenică
Țigău Nicolae
0765211136, 0749105597, 0723588087, 0723147543, 0336130251, 0745177172
8.
ISTORIE, FILOSOFIE
ŞI TEOLOGIE
AS 004 Corpul AS,
Str. Domnească nr. 111
Coordonate GPS: 45.447261, 28.052964
Chirilă Simona
Tăbăcaru Anca
0336130194
9.
INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA Sala de Lectură Brăila,
Str. Calea Călăraşilor nr. 29
Coordonate GPS: 45.267268, 27.973054
Goanță Adrian Mihai
Căpățână Gigel
Drăgan Nicușor
Simionescu Cristian
Scheaua Fănel
Burtea Carmen
0374652572
0723444113
0723242219
10.
ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR I S Corpul I,
Str.N. Bălcescu nr. 59-61
Coordonate GPS: 45.443520, 28.051489
Luparu Camelia
Lambrino Maria
Balosin Relu
Portasă Monica
0336130242
0758097916
11.
ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE AE 206
AE 222
Corpul AE,
Str. Domnească nr. 111
Coordonate GPS: 45.447566, 28.053286
Honceriu Gica
Hăulică Gina
Ioviță Liliana
0236493370
0745075484
12.
MEDICINĂ ȘI FARMACIE MG 1.7
MG 1.8
Corpul MG,
Str. Eroilor nr. 34
Coordonate GPS: 45.440204, 28.052647
Penu Elena Marilena
Ilie Anuța Victoria
0731022168
13.
ARTE AR 03
AR 013
Corpul AR,
Str. Domnească nr. 111
Coordonate GPS: 45.447174, 28.053640
Manea Ioana
Bobei Florin
Mogoș Oana
Nicolaie Florentina Gabriela
Corcăcel Constantin Adrian
0336130163

Acord de colaborare între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și UDJG

Secretarul de stat, Ana Guțu, a avut azi o întâlnire cu domnul George Cristian Schin, decanul Facultății Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Discuțiile au vizat susținerea comună a inițiativelor culturale, științifice, didactice de promovare a comunității de limbă, cultură, tradiții, spiritualitate pe ambele maluri ale Prutului.

Totodată, s-a convenit asupra încheierii unui acord de colaborare între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați.