Anunturi

Activități de informare, cu scop preventiv, în colaborare cu Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

În perioada 22-24 iunie 2020, ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Galați și reprezentanți ai Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, au desfășurat activități de informare, cu scop preventiv, în rândul absolvenților de liceu.

Activitatea s-a desfășurat în baza Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală Anticorupție și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, la sediile Liceului Teoretic Dunărea și Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din municipiul Galați, și a constat în purtarea unor discuții libere cu absolvenții de liceu, la ieșirea acestora de la probele examenului de bacalaureat.

Pe parcursul discuțiilor, reprezentanții celor două structuri - ofițerii de prevenire din cadrul S.J.A. Galați, doamna lector universitar Ștefania Mirică și studenți din anul al II-lea de studiu ai facultății - au oferit unui număr de 250 de tineri, pliante cu informații referitoare la activitatea celor două structuri, cu mesaje anticorupție și de promovare a liniei CALL-CENTER ANTICORUPȚIE 0800.806.806, recomandări pentru adoptarea unui comportament integru în relația cu lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, tinerii au fost încurajați să urmeze cursurile facultăților cu profil juridic, prin prezentarea Direcției Generale Anticorupție, a atribuțiilor acesteia și a ofertei educaționale a Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Aceste activități fac parte dintr-o serie de acțiuni pe care cele două entități urmează a le desfășura în comun, în baza protocolului de colaborare încheiat.
 
Sursă: www.ugal.ro
 

Protocol de colaborare între Uniunea Juriştilor din România şi Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

Uniunea Juriştilor din România şi Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi au încheiat recent un Protocol de colaborare prin care îşi propun realizarea unor acţiuni, conferinţe şi evenimente comune, precum şi o mai bună promovare a şcolii de drept din Galaţi, a ofertei educaţionale, a concursurilor studenţeşti şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice lansate de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

Protocolul oferă cadrelor didactice gălăţene, posibilitatea unui acces mai facil la arhiva publicaţiilor UJR, pentru activitatea de cercetare, precum şi o mai bună promovare a lucrărilor ştiinţifice elaborate de cadrele didactice şi studenţii din cadrul facultăţii gălăţene.

Sursă: www.ujr.ro

Acord de parteneriat între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Curtea de Apel Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice și Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a semnat un acord de parteneriat cu Curtea de Apel Galați. Părțile semnatare își propun dezvoltarea unor proiecte comune, valorificarea potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare și susținerea aspirației către excelență în educație și cercetare prin internaționalizarea activităților.

De asemenea, părțile își propun valorificarea competențelor studenților, masteranzilor sau doctoranzilor celor două facultăți. 

Păstrând principiile respectului reciproc, al confidențialității și al transparenței, cele două părți vor asigura accesul la studii sau alte materiale de informare, vor avea consultări bilaterale pentru implementarea acțiunilor comune și vor elabora planuri anuale, care vor cuprinde activități, grupurile de lucru, rezultate așteptate și alte elemente necesare punerii lor în aplicare, cu respectarea prevederilor actelor normative de organizare și funcționare proprii, a competențelor și a atribuțiilor specifice.

Atât Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin cele două facultăți, cât și Curtea de Apel Galați au înțeles că societatea are nevoie de un mediu stimulativ pentru educație și cercetare și că împreună au un rol activ de adaptare și de contribuție directă la nevoile ei, care vizează interesul public general.

Principalele proiecte pe care se axează, la acest moment, cooperarea dintre cele două instituții vizează:
- Aplicații de inteligență artificială (rețele neuronale) în domeniul procesării limbajului natural (natural language processing) – specializate pe limba română și alte limbi est-europene - care să clasifice și să extragă informațiile relevante din documentele instituției, cum sunt, de exemplu, cele depuse la registratura ori arhiva instanțelor; aceste date vor permite urcarea automată a documentelor în baza de date a instituției;
- Aplicații de inteligență artificială (rețele neuronale) în domeniul recunoașterii vocale (speech recognition) – specializate pe limba română și alte limbi est-europene - care să transcrie înregistrările audio existente, cum sunt, de exemplu, cele realizate în cadrul ședințelor de judecată ale instanțelor; aceste date vor permite redactarea ușoară a documentelor procesuale, cum sunt încheierile de ședință;
- Folosirea centrului de high performance computing al Universității, precum și cloud-urile Microsoft/Google/Amazon pentru antrenarea acestor aplicații;
- Dezvoltarea roboților software și a altor aplicații realizate de Curtea de Apel Galați;
- Selectarea jurisprudenței instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați și publicarea acesteia în volume periodice;
- Efectuare de stagii de practică în cadrul Curții de Apel Galați de către studenții Facultăţii de Științe Juridice, Sociale și Politice și de către studenții Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.
 

Protocol de colaborare între Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Baroul Galați și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - Centrul Teritorial Galați

Cele trei instituții au semnat recent un acord prin care își propun ca obiectiv dezvoltarea unor proiecte comune și valorificarea potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare din cele 3 instituții. Relațiile de conlucrare dintre părțile semnatare ale acestui acord se întemeiază pe conceptele de parteneriat, legalitate și bună-credință, transparență și profesionalism.

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice va pune la dispoziția celor doi parteneri resursele sale pentru derularea de activități didactice sau de perfecționare a avocaților, ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe și alte evenimente educaționale.


Atât Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, cât și cei doi parteneri - Baroul Galați și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - Centrul Teritorial Galați - au înțeles că societatea are nevoie de un mediu stimulativ pentru educație și cercetare și că împreună au un rol activ de adaptare și de contribuție directă la nevoile ei, care vizează interesul public general.

Citește mai departe...

Propuneri de proiecte comune între Direcția Generală Anticorupție și UDJG

Inițiativele de educație anticorupție continuă în ciuda vremurilor atipice care necesită un anumit comportament social.

Astăzi, am primit vizita domnului George Cristian Schin, decan al Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care a formulat propuneri de proiecte comune care să contribuie la dezvoltarea eticii și integrității în mediul universitar, dar și de pregătire a studenților în domeniul politicilor anticorupție.

În baza protocolului de colaborare existent între Direcția Generală Anticorupție și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în perioada următoare vor fi identificate oportunități de organizare a unor dezbateri online pe subiecte de etică și integritate, urmând a fi conturate inclusiv idei de proiecte mai ample care să poată beneficia de finanțare europeană.

Direcția Generală Anticorupție este o prezență activă în mediul universitar unde cultivă proiecte de educație anticorupție cu instituții de învățământ superior din întreaga țară. În acest context au fost organizate dezbateri, concursuri de eseuri pe subiecte anticorupție cu participare studențească, mese rotunde și alte evenimente care au implicat deopotrivă studenții, ofițerii DGA și profesorii universitari în activități de promovare a măsurilor de evitare a vulnerabilităţilor în domeniul integrităţii publice și a politicilor anticorupţie.

Sursă: Direcția Generală Anticorupție