ANUNȚ IMPORTANT referitor la înscrierea candidaţilor admişi în anul I, studii universitare de licenţă cu frecvenţă redusă şi de masterat

Înscrierile pentru candidaţilor admişi în anul I (sesiunea septembrie) vor avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din strada Domnească, nr. 111, în perioada 21.09.2020-24.09.2020, după următorul program:
  • Luni - Joi între orele 9.00-16.00.
După încheierea contractului:
  • Candidații admişi la forma de finanţare BUGET vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei.
  • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
  • Candidații admişi la forma de finanţare TAXĂ vor achita tranşa I din cuantumul taxei de şcolarizare.
  • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de școlarizare – tranșa I.
Cuantumul taxei de școlarizare este 3000 lei pentru frecvenţă redusă şi 3000 lei pentru masterat.
 
Taxa de înmatriculare se poate achita la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din str. Ştiinţei, nr. 2 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare/taxa de scolarizare.