Istoric
În anul 1990, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751 a luat fiinţă în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice

Facultatea şi-a deschis porţile la 1 octombrie 1990 cu un număr de 235 studenţi la cursul de zi şi fără frecvenţă şi un număr de 30 de cadre titulare.

În cei 26 de ani de existenţă, structura facultăţii a suferit o serie de modificări în privinţa specializărilor. În anul universitar 1993–1994 s-a obţinut autorizarea funcţionării specializării „Drept Economic şi Administrativ”, aceasta schimbându-şi ulterior denumirea în „Administraţie Publică” şi care în anul 2003 a fost acreditată conform H.G. nr. 568/1995.

În prezent, facultatea noastră funcţionează sub denumirea: Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice şi s-a înfiinţat prin HG nr. 916 din 11.08.2005. În cadrul facultăţii pregătirea se realizează pe două domenii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, după cum urmează:
 • Domeniul Ştiinţe juridice, Specializarea Drept, Durata studiilor de 4 ani;
 • Domeniul Ştiinţe administrative, Specializarea Administraţie publică, Durata studiilor de 3 ani.
Acreditarea domeniilor de licenţă Drept şi Administraţie Publică a fost efectuată potrivit HG nr.749 din 24.06.2009.
Astăzi funcţionăm cu şase programe de master:
 • Specializarea Drept: „Dreptul european al afacerilor”
 • Specializarea Drept: „Carieră judiciară”
 • Specializarea Drept: „Ştiinţe penale şi criminalistică”
 • Specializarea Drept: „Combaterea criminalităţii informatice”
 • Specializarea Administraţie publică: „Administraţie publică şi Integrare Europeană”
 • Specializarea Administraţie publică: „Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră”
Între anii 1993 şi 2016 au urmat cursurile facultaţii şi au absolvit un număr total de studenţi de 7660 de studenţi, din care 7227 sunt absolvenţi de licenţă ai specializărilor Drept şi Administraţie Publică, forma de învăţământ zi, frecvenţă redusă şi la distanţă. 433 de studenţi au absolvit studii universitate de masterat din care 188 absolvenţi pe domeniul Drept şi 245 pe domeniul Ştiinţe administrative.

Cadrele didactice din cele două departamente ale facultăţii (Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale) acoperă toate activităţile didactice din domeniile de studiu Ştiinţe Administrative şi Drept. Disciplinele de specialitate au ca titulari specialişti de prestigiu din justiţie şi administraţie, ceea ce conferă un nivel superior de predare şi o împletire armonioasă a teoriei cu practica.

Pe parcursul anilor s-au reţinut în învăţământul universitar o serie de absolvenţi străluciţi în vederea formării de noi cadre didactice. Treptat s-a format un corp profesoral cu experienţă care îşi dă concursul în vederea unei pregătiri de nivel european a studenţilor.

Astăzi, corpul profesoral al facultăţii este format din 30 cadre didactice titulare, dintre care: 8 profesori, 5 conferenţiari, 16 lectori, 1 asistent. Din totalul cadrelor didactice toti 30 sunt doctori în ştiinţe. În cadrul facultăţii îşi mai desfăşoară activitatea şi un număr de alte 10 cadre didactice asociate, respectiv 2 profesori, 1 conferențiar şi 7 lectori.

Desfăşurarea activităţii didactice conform planurilor de învăţământ s-a realizat şi prin aportul unor cadre didactice de la alte catedre din universitatea noastră şi din alte centre universitare, respectiv Bucureşti.

Ca o recunoaştere a valorii corpului profesoral al facultăţii, aceasta a devenit membră a Asociaţiei Naţionale a Şcolilor şi Instituţiilor de Învăţământ Superior Administrativ, cea de-a II a Conferinţă Naţională a acesteia desfăşurându-se la Galaţi în anul 2003, gazdă şi organizator fiind facultatea noastră.

De asemenea, facultatea acordă un loc privilegiat colaborării cu celelalte instituţii de profil din Europa, prin intermediul reţelei europene de învăţământ superior din domeniul administraţiei publice (NISPAcee) a cărei membră este din anul 2009.

Cadrele didactice din Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice au desfăşurat activităţi pe mai multe planuri. Toată această activitate s-a concretizat în apariţia de: cărţi, cursuri, articole în reviste centrale, articole în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, comunicări în reuniuni internaţionale.

Din anul 2007, facultatea are analele proprii – Fascicula XXII – Drept şi Administraţie publică (ISSN 1843- 8334), iar din 2008 – Revista de Administraţie Publică şi Studii Regionale (ISSN 2065- 1759). Tematica abordată de un colectiv mărit de autori-cadre didactice, s-a extins cu problematică şi a cunoscut o abordare aprofundată în acord cu specificul regiunii şi al preocupărilor din activitatea de cercetare.

Din anul 2009, cu un colectiv de editori studenţi coordonat de cadre didactice a luat fiinţă Revista studenţească ECCE IURIS.
Începând cu anul 2008, sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti s-a deschis şi pentru studenţii altor instituţii de învăţământ juridic din ţară sub numele de DONARIS. Din 2009, facultatea organizează Conferinţa internaţională a cadrelor didactice ,, Educaţie, Cercetare şi Progres în Mileniul III’’. Au fost editate lucrările conferinţei în volumul manifestării.

De la înfiinţare s-au promovat următoarele acorduri internaţionale:
 • 1996: Acord de cooperare cu Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse şi cu Universitatea din Paris – XII Val de Maine (contract nr.5 – JEP 111-58-96), în vederea restructurării filierelor de studii şi administraţie publică pe durata 1996 – 1999
 • 1999 – 2001: Contract de colaborare cu Universitatea din Montpellier (Franţa) în domeniul pregătirii în administraţie publică europeană
 • 1999 – 2001: Contract de colaborare cu universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse (1B JEP-14210/1999) în domeniul pregătirii colectivităţilor teritoriale în perspectiva integrării europene (adaptarea la acquis-ul comunitar)
Începând cu anul 2003 şi până în prezent se desfăşoară o serie de acorduri care presupun atât mobilităţi ale cadrelor didactice, cât şi ale studenţilor, cu următoarele universităţi partenere:
 • Université du Havre, Franţa
 • L’Université PARIS XXI Val de Marne, Franţa
 • Université de Picardie „Jules Verne”, Amiens, Franţa
 • Haute Ecole provinciale Leon-Eli Troclet, Liège, Belgia
 • Université de Liège, Belgia
 • Universidad de Valladolid, Spania
 • University of Schmalkladen, Germania
 • Philipps Universitat Marburg, Germania
 • Universita degli Studi di Foggia, Italia
 • Wyzsza Szkola Administracji Publicznej, Polonia
În cadrul acestor relaţii de colaborare, unele cadre didactice din facultatea noastră au beneficiat de stagii de pregătire şi/sau specializare. În cadrul relaţiilor de colaborare cu alte universităţi din Europa, se desfăşoară şi programe de mobilitate studenţească în centrele universitare din Franţa, de la Jules Verne Amiens, Paris XXII, precum şi din alte ţări ca Belgia, Spania, Italia, Polonia, Germania.
Competențe de specialitate
Competențe și abilități
Informaţii generale privind admiterea
Misiunea facultății
Cercetare științifică
Ce câștigi dacă alegi Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi
Viaţa studenţească, orientare în carieră
Relații internaționale