Anunț privind ridicarea carnetelor de student

Studenţii din anul I se pot prezenta la secretariat pentru ridicarea carnetelor de student în perioada 26.11.2020-30.11.2020 ÎN INTERVALUL ORAR 10,00 – 14,00.

Studenţii vor avea asupra lor următoarele documente:

  • Actul de identitate;
  • Chitanţa cu care au achitat taxa de înmatriculare sau taxa de şcolarizare;
  • O fotografie, pentru cei care doresc legitimaţie de transport CFR.